• Tuu Daaaate Heeeiin <3.

  • Aaanw Okeeeii ,, Tuu Bouuge En Vaaacaaance Ou Biien Tuu Reste ?

  • Entouuucaaas ,, Kel Baays Aek Siirouuu Ceeeii Fnii Dpuiis Lonteemps ,, && Toaaa Meme Saaa Diit Kuuua Aek Leeeii Monsiieur Meme ?

  • Mdrrrrr ,, Naaaaah Maa Daaaronne Ceeeii Paaas Tkkkt Meme Paaas Pouuur Saaah Ooh ! Entouuucaaas Muuuaa Jlaaiise leeeii Bouugg De Coooteeei Pcck Leeeii Geens Laaa Blablaateeei De Troop , Aaa Croaaa Keee Il Nt Riiien Aa Faaaiire !!

  • CEEEI PAAA TOAAA OH ,, CEI PCK JE TROUVE KE SAAA MIRAAAI BIEN ET TOAAA SA TE VAAAH PAAAS :P ,, SAANKOUUN EI PEERCE LABAAS OSI :P